دانشجوی رشته پزشکی
_طراح سوالات آزمون های سراسری گاج
_نویسنده کتاب های مهر و ماه
_مدرس زیست در مدارس تخته سیاه تهران