-شروع تدریس از سال ۱۳۷۱ در تمامی مقاطع تحصیلی

-عضو هیئت علمی دانشگاه

شرح تدریس :
با تدریس خوب و شیرین استاد سازواری انجام می شود ، استاد خوش رو و خوش بیانی که با عشق تدریس می کنند، بسیار زیبا و با حوصله و سعی میکنند ادبیات فارسی را آنچنان که شایسته این زبان اصیل است به دانش آموزان ارائه دهند.
↵اینجا سوالی مطرح است که ادبیات را چگونه بخوانیم که از آن لذت ببریم؟
و پاسخ استاد سازواری : ادبیات را باید با حس و عشق و علاقه خواند نه در حالت خمودگی و ناراحتی وقتی شعر می خوانید باید با وزن و ریتم همراه باشد و با صدایی رسا و دلنشین که خود نیز از خواندن آن به وجد بیایید و مفهوم آن را درک کنید وقتی مفهوم و معنی شعر را درک کنید به زیبایی شناسی ادبی آن نیز پی خواهید برد
و این هرچه بیشتر شما را در باب خوانش ادبیات به لذت می رساند