• -کارشناسی ریاضی محض

  • کارشناسی ارشد مدیریت

  • ۱۵ سال سابقه تدریس ریاضیات در مدارس برتر تهران

  • بخصوص دبیرستان های تیزهوشان علامه حلی