فارغ التحصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرس دروس  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی