• کارشناس دبیری ادبیات فارسی

  • دانشجوی کارشناسی مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  • هفت سال آموزگار پایه چهارم

  • آموزگار رسمی مدرسه دولتی معلم ۲ در سال ۹۳-۹۴

  • معلم نمونه در سال ۹۴-۹۵ مدرسه غیردولتی درخشان ناحیه ۲ استان البرز

  • هم اکنون آموزگار پایه چهارم دبستان پسرانه غیر دولتی پارسیان فرهنگ ناحیه ۴ آموزش و پرورش کرج

0/5 (0 نظر)