تحصیلات :

کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران

دبیر مدارس های :

 • جویای دانش
 • سروش
 • شایستگان
 • راه رشد
 • فرزانگان
 • سما
  دبیر آموزشگاه های:
 • قلم چی
 • کاهه
 • اندیشمند
 • مدرسان تهران
 • نخبگان
  مبتکران

تالیفات:

 • گام به گام نهم قیاس
 • گام به گام پنجم
 • کتاب کار پنجم
 • کتاب کار هفتم ژرف اندیشان
 • کتاب تیزهوشان ششم انتشارات کاهه