• متولد سال ۱۳۵۵
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • دارای مدرک دانشسرای مقدماتی
  • کارشناس ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی
  • ۲۸ سال سابقه ی تدریس در مدارس مختلف و مناطق مختلف تهران و شهرستانهای تهران
  • با توانایی تدریس در مقاطع مختلف از ابتدایی تا دبیرستان
  • دارای سابقه ی همکاری با گروه های ادبیات منطقه ای و شهری
  • دارای رزومه ی تدریس در موسسه ی فرادرس کتاب فارسی هشتم