بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه اول ابتدایی

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه اول ابتدایی + تخفیف ویژه

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه اول ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی اول ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش ریاضی اول ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش علوم اول ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم اول ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس اول ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه دوم ابتدایی

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه دوم ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی دوم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش ریاضی دوم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش علوم دوم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم دوم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس دوم ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه سوم ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی سوم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش ریاضی سوم ابتدایی – مدرس خانم افسانه ابراهیمی

فیلم آموزش علوم سوم ابتدایی – مدرس خانم افسانه ابراهیمی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم سوم ابتدایی – مدرس خانم پروانه قزوینی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس سوم ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه چهارم ابتدایی

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه چهارم ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی چهارم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش ریاضی چهارم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش علوم چهارم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم چهارم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه پنجم ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی پنجم ابتدایی – مدرس خانم مریم موسوی

فیلم آموزش ریاضی پنجم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش علوم پنجم ابتدایی – مدرس خانم پروانه قزوینی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم پنجم ابتدایی – مدرس خانم پروانه قزوینی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس پنجم ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه ششم ابتدایی شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی ششم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش ریاضی ششم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش علوم ششم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

فیلم آموزش آزمایشگاه علوم ششم ابتدایی – مدرس خانم مریم اجاقی

نرم افزار  آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی لوح سما – آموزش کلیه دروس به همراه انیمیشن و کاملا تعاملی

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۶۲۵,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.

آموزش دروس ابتدایی در لوح دانش

آموزش دروس ابتدایی برای تمامی پایه‌ها: یادگیری بهتر با راهنمای جذاب

در این مقاله، با آموزش دروس ابتدایی برای تمامی پایه‌ها آشنا می‌شوید. با استفاده از راهنمای جذاب ما، یادگیری بهتری را تجربه کنید و دانش خود را گسترش دهید.


آموزش دروس ابتدایی برای تمامی پایه ها

آموزش دروس ابتدایی یکی از گام‌های اساسی در مسیر یادگیری است. برای تمامی پایه‌ها، این مقاله راهنمایی جامعی ارائه می‌دهد تا یادگیری شما را از ابتدا آغاز کند.

ابتدا، پایه‌های اولیه را فرا بگیرید

۱٫ آموزش فارسی: حروف الفبا

یکی از اولین چیزهایی که هر فرد جوان باید یاد بگیرد، حروف الفبا است. این اساس ابتدایی برای یادگیری زبان‌هاست. از روش‌های جذاب مثل بازی‌های حروف الفبا استفاده کنید تا یادگیری برای کودکان شیرین و جذاب شود.

۲٫ آموزش ریاضی

آموزش اعداد و ارقام نیز جزء مهارت‌های ابتدایی است. از ابتدایی‌ترین اعداد شروع کنید و به تدریج به اعداد بزرگ‌تر پیشروید. از بازی‌های تعداد شمرده‌شده برای تسلط بهتر بر اعداد استفاده کنید.

گام بعدی: آشنایی با مفاهیم پایه

۱٫ آموزش علوم

یادگیری رنگ‌ها و اشکال از دیگر مراحل مهم است. از بازی‌های تعاملی و تصویری استفاده کنید تا کودکان شما با رنگها آشنا شوند و قابلیت تشخیص اشکال را پرورش دهند.

۲٫ مفاهیم زمانی

آموزش مفاهیم زمانی مثل روز و شب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از داستان‌ها و نمودارهای تصویری برای توضیح بهتر استفاده کنید.

بهبود حافظه و تمرکز

در مرحله‌ای که پایه‌های ابتدایی یادگیری شده‌اند، به بهبود حافظه و تمرکز بپردازید. از بازی‌های ذهنی و پازل‌ها برای تقویت قدرت ذهنی استفاده کنید.

خلاصه کلیدواژه‌ها:

آموزش دروس ابتدایی، پایه‌های اولیه، فارسی، ریاضی، علوم، مفاهیم زمانی، بهبود حافظه، تمرکز.

با این راهنمای جامع، یادگیری دروس ابتدایی برای تمامی پایه‌ها را به یک تجربه شیرین و جذاب تبدیل کنید.