جهت بروز هر گونه مشکل و یا سوال در مورد نصب و فعالسازی دوره های آموزشی لوح دانش لطفا به تلگرام این شماره فقط و حتما پیام بفرستید تماس نگیرید همکاران راهنمایی می کنند

۰۹۹۰۸۰۹۹۹۲۰