آموزش تنبک

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش تنبک تُمبَک (تنبک، دمبک، دنبک یا ضرب) یکی از سازهای کوبه‌ای پوستی است. از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌…

18
۲۲۰,۰۰۰ تومان