آموزش سه تار سطح پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش سه تار سه تار از سازهای زهی زخمه ای موسیقی ایرانی است که در گذشته سه سیم و امروزه…

7
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش سه تار

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش سه تار سه تار از سازهای زهی زخمه ای موسیقی ایرانی است که در گذشته سه سیم و امروزه…

36
۲۲۰,۰۰۰ تومان