بسته آموزشی پیش دبستانی

بسته آموزشی پیش دبستانی مجموعه ای مفید برای کودک شما می باشد. نرم افزار آموزشی پیش دبستانی و کودکستان لوح…

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی ششم دبستان لوح دانش

بسته آموزشی ششم دبستان لوح دانش لوح دانش شامل: علوم ریاضی دیکته قرآن آموزش نماز آموزش تیزهوشان بازی و سرگرمی…
۴۵۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی سوم دبستان لوح دانش

بسته آموزشی سوم دبستان لوح دانش شامل: علـوم بخوانیم ریاضی فارسی قرآن دیکته زبان انگلیسی آموزش نماز بازی و سرگرمی…
۴۵۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی پنجم دبستان لوح دانش

بسته آموزشی پنجم دبستان لوح دانش شامل: ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن تعلیمات اجتماعی آزمون تیزهوشان ریاضی کلیپ های موزیکال…
۴۵۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی چهارم دبستان لوح دانش

بسته آموزشی چهارم دبستان لوح دانش شامل: ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن مطالعات اجتماعی بنویسیم کلیپ های موزیکال علمی زبان…
۴۵۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی دوم دبستان لوح دانش

بسته آموزشی دوم دبستان لوح دانش شامل: ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن بنویسیم کلیپ های موزیکال علمی زبان انگلیسی مقدماتی…
۴۵۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی اول دبستان لوح دانش

بسته آموزشی اول دبستان لوح دانش شامل: ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن بنویسیم کلیپ های موزیکال علمی زبان انگلیسی مقدماتی…
۴۵۰,۰۰۰ تومان