70%
تخفیف

آموزش کامل دروس ششم ابتدایی + انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی کاملترین بسته کمک آموزشی ششم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی ششم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم ششم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته ششم دبستان با انیمیشن

2
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش کلیه دروس پنجم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

کاملترین بسته کمک آموزشی پنجم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی پنجم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم پنجم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته پنجم دبستان با انیمیشن

2
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

بسته آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

بسته آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی کاملترین بسته کمک آموزشی چهارم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی چهارم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم چهارم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته چهارم دبستان با انیمیشن

3
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش کلیه دروس سوم ابتدایی (لوح دانش)

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

شامل آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم و آزمایشگاه علوم سوم ابتدایی به همراه آموزش ریاضی فارسی علوم و دیکته با انیمیشن

1
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش دروس دوم ابتدایی (لوح دانش)

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

کاملترین بسته کمک آموزشی دوم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی دوم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم دوم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته دوم دبستان با انیمیشن

0
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

بسته آموزشی کلاس اول ابتدایی لوح دانش

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

بهترین بسته آموزشی برای دانش آموزان کلاس اول ابتدایی شامل تمامی دروس آموزش ریاضی، فارسی، علوم، آزمایشگاه علوم و…

2
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی-لوح سما

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس پنجم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی پنجم ابتدایی  – آموزش علوم پنجم ابتدایی  – آموزش فارسی پنجم ابتدایی –آموزش قرآن)

2
۷۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی پنجم ابتدایی (لوح سما)

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس پنجم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی پنجم ابتدایی  – آموزش علوم پنجم ابتدایی  – آموزش فارسی پنجم ابتدایی –آموزش قرآن)

1
۷۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی (لوح سما)

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس سوم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی چهارم ابتدایی آموزش علوم چهارم ابتدایی  – آموزش فارسی چهارم ابتدایی –آموزش قرآن)

3
۷۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی سوم ابتدایی (لوح سما)

بدون امتیاز 0 رای
۷۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس سوم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(ریاضی – علوم – فارسی – قرآن)

  • دیکته گوی هوشمند با قابلیت تکرار تا ۵ مرتبه

  • روان خوانی فارسی

  • آموزش مبانی رایانه

  • آموزش و تمرین تایپ فارسی

  • آموزش نقاشی

  • صدها بازی و سرگرمی

3
۷۵,۰۰۰ تومان