50%
تخفیف

آموزش پارکور در خانه دوبله فارسی

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش پارکور در خانه به زبان فارسی برای شما هنرجویان فراهم شده است .با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را حرفه ای بیاموزید

31
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش کنگ فو شائولین

5.00 1 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش کنگ فو شائولین برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

90
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش شطرنج حرفه ای تصویری

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش شطرنج حرفه ای برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

53
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش شطرنج مبتدی تصویری

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش شطرنج مبتدی تصویری برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

29
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش دفاع شخصی بانوان

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش آموزش دفاع شخصی بانوان برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

17
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش دفاع شخصی آقایان

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش دفاع شخصی آقایان برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

40
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش تی آر ایکس (TRX)

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

تی آر ایکس یکی از ورزشی های استقامتی و تعادلی است. تمرینات آن به کمک یک بند متصل به دیوار و یا درخت و… انجام می شود.

26
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش کاراته در خانه

4.00 1 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش کاراته برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

67
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش آیکیدو مبتدی تا حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش آیکیدو مبتدی تا حرفه ایبرای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

24
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش کیوشو

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش کیوشو برای شما هنرجویان فراهم شده است .میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، این مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

18
۱۴۵,۰۰۰ تومان