آموزش مینیاتور

آموزش مینیاتور مینیاتور چیست؟ به تصویر کشیدن افکار ذهنی را نگارگری یا مینیاتور گویند. به طور که میتوان تمام عناصر…

49
۱۲۰,۰۰۰ تومان