آموزش سنتور پیشرفته به زبان ساده

آموزش سنتور پیشرفته به زبان ساده – ۴ ساعت آموزش تصویری ساز سنتور پیشرفته تدریس شده توسط استاد احسان علیزاده | شامل ۱۸ تمرین و اجراء برای کسب مهارت در سنتور

0
۲۵۰,۰۰۰ تومان