50%
تخفیف

اپلیکیشن ویندوزی دروس ششم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
۷۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس ششم دبستان به صورت تمام انیمیشن و تعاملی برای دانش آموز عزیز شما فراهم شده است .لوح دانش سرگرمی بازی آموزش

10
۷۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اپلیکیشن ویندوزی دروس پنجم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
۷۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس پنجم دبستان به صورت تمام انیمیشن و تعاملی برای دانش آموز عزیز شما فراهم شده است .لوح دانش سرگرمی بازی آموزش

16
۷۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اپلیکیشن ویندوزی دروس چهارم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
۷۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس چهارم دبستان به صورت تمام انیمیشن و تعاملی برای دانش آموز عزیز شما فراهم شده است .لوح دانش سرگرمی بازی آموزش

4
۷۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اپلیکیشن ویندوزی دروس سوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
۷۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس سوم دبستان به صورت تمام انیمیشن و تعاملی برای دانش آموز عزیز شما فراهم شده است .لوح دانش سرگرمی بازی آموزش

9
۷۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اپلیکیشن ویندوز دروس دوم دبستان

اپلیکیشن ویندوز دروس دوم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

12
۷۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اپلیکیشن اندرویدی دروس دوم دبستان

اپلیکیشن اندرویدی دروس دوم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

9
۷۰,۰۰۰ تومان