آموزش تحقیق در عملیات

آموزش تحقیق در عملیات در این دوره آموزشی تیام امیرسرداری با بیانی شیوا به آموزش این درس می پردازد. سر…

34
۱۲۰,۰۰۰ تومان