آموزش تی آر ایکس (TRX)

آموزش تی آر ایکس (TRX) تی آر ایکس یکی از ورزشی های استقامتی و تعادلی است. تمرینات آن به کمک…

19
۲۲۰,۰۰۰ تومان