آموزش مقاومت مصالح

آموزش مقاومت مصالح درس مقاومت مصالح درسی بنیادین در علوم مهندسی است. مقاومت مصالح (Strength of materials) یا مکانیک مواد…

۹۵,۰۰۰ تومان