70%
تخفیف

آموزش خیاطی در خانه ۵

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۵ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

8
۶۶,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش خیاطی در خانه ۴

5.00 1 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۴ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

6
۶۶,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش خیاطی در خانه ۳

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۳ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

11
۶۶,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش خیاطی زنانه ۲

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی زنانه ۲ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی زنانه ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

25
۶۶,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش خیاطی زنانه ۱

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی زنانه ۱ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی زنانه ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

14
۶۶,۰۰۰ تومان