آموزش دفاع شخصی بانوان

آموزش دفاع شخصی بانوان همه ما در زندگی شخصی مان با زورگویی و زورگیری موجه شدیم. به دلیل نداشتن مهارت…

۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی همه ما در زندگی شخصی مان با زورگویی و زورگیری موجه شدیم. به دلیل نداشتن مهارت مقابله…

۳۰,۰۰۰ تومان