70%
تخفیف

فیلم آموزش کامل فیزیک عمومی ۲

بدون امتیاز 0 رای
۸۷,۰۰۰ تومان

با دانلود فیلم آموزش کامل فیزیک عمومی ۲ تدریس دکتر شکرباغانی می توانید بر تمامی سرفصل های کتاب فیزیک عمومی ۲ تسلط یابید. قابل استفاده بر روی هر دستگاهی

22
۸۷,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

فیلم آموزش فیزیک عمومی ۱

بدون امتیاز 0 رای
۸۷,۰۰۰ تومان

با دانلود فیلم آموزش فیزیک عمومی ۱ تدریس دکتر شکرباغانی می توانید بر تمامی سرفصل های کتاب فیزیک عمومی ۱ تسلط یابید. قابل استفاده بر روی هر دستگاهی

56
۸۷,۰۰۰ تومان