50%
تخفیف

فیلم آموزش آمار و احتمالات مهندسی

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش آمار و احتمالات مهندسی برای دانشجویان دانشگاه آزاد،پیام نور و … با همکاری استاد حاتمی فراهم شده است شرح و توضیح درس به درس

30
۱۵۵,۰۰۰ تومان