آموزش تجزیه و تحلیل کسب و کار

در هر پروژه ای به  کمک فردی که بتواند ایده ها را به واقعیت تبدیل کند نیاز است. در دوره…

۷۰,۰۰۰ تومان