آموزش مقاومت مصالح

بدون امتیاز 0 رای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقاومت مصالح درس مقاومت مصالح درسی بنیادین در علوم مهندسی است. مقاومت مصالح (Strength of materials) یا مکانیک مواد…

19
۲۵۰,۰۰۰ تومان