50%
تخفیف

آموزش صفر تا صد خیاطی در منزل(قسمت ۵)

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۵ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

9
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش خیاطی در خانه ۴

5.00 1 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۴ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

7
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش خیاطی در خانه ۳

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی در خانه ۳ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

12
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش خیاطی زنانه ۲

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی زنانه ۲ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی زنانه ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

27
۱۴۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش خیاطی زنانه ۱

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش خیاطی زنانه ۱ لوح گسترش برای یادگیری خیاطی زنانه ساخته شده است شما میتوانید با استفاده از این ویدئو آموزشی، مهارت را به خوبی و حرفه ای بیاموزید

15
۱۴۵,۰۰۰ تومان