آموزش دیوان

آموزش دیوان دیوان یکی از سازهای مضرابی است. دیوان یک ساز کردی است و یکی از سازهای خانواده تنبور به…

۷۰,۰۰۰ تومان