آموزش سه تار

آموزش سه تار سه تار از سازهای زهی زخمه ای موسیقی ایرانی است که در گذشته سه سیم و امروزه…

۷۵,۰۰۰ تومان