آموزش تجزیه و تحلیل کسب و کار

در هر پروژه ای به  کمک فردی که بتواند ایده ها را به واقعیت تبدیل کند نیاز است. در دوره…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش علوم سوم دبستان

علوم سوم دبستان یکی از دروس مهم و کاربردی دوره ابتدایی می باشد .قبل از یادگیری درس به منابعی همچون…

۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش علوم و فنون ادبی دهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته انسانی است.به طوری که این درس در سه…

۷۵,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس ششم دبستان

اپلیکیشن ویندوزی دروس ششم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

۶۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس پنجم دبستان

اپلیکیشن ویندوزی دروس پنجم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

۶۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس چهارم دبستان

اپلیکیشن ویندوزی دروس چهارم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

۶۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس سوم دبستان

اپلیکیشن ویندوزی دروس سوم دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن می…

۶۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن ویندوزی دروس اول دبستان

اپلیکیشن ویندوزی دروس اول دبستان محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن…

۶۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن اندرویدی دروس سوم دبستان

اپلیکیشن اندرویدی دروس سوم محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن می…

۴۰,۰۰۰ تومان

اپلیکیشن اندرویدی دروس چهارم دبستان

اپلیکیشن اندرویدی دروس چهارم محصولی جدید از لوح دانش می باشد. درسنامه این برنامه آموزشی به صورت تمام انیمیشن می…

۴۰,۰۰۰ تومان