دکتری ریاضی کاربردی

سخنران کنفرانس فازی- دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

تدریس دروس تخصصی ریاضی دانشگاه فرهنگیان واحد شرافت

تدریس دروس تخصصی ریاضی دانشگاه فرهنگیان واحد نسیبه

تدریس ریاضیات کنکوری در دبیرستان نرجس در ستارخان تهران

تدریس و تولید محتوای پایه ششم تیزهوشان در مجموعه آموزشی لوح دانش

طراح سواالت کنکور آزمایشی گزینه ۲ و تیزهوشان

مشاور و مدرس کنکور مدارس برتر تهران

مدرس دانشگاه آزاد تهران شمال گروه فنی و مهندسی

0/5 (0 نظر)