بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه هفتم متوسطه

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه هفتم متوسطه + تخفیف ویژه

بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه هفتم متوسطه شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش علوم پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش عربی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش انگلیسی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش سوالات شب امتحان ریاضی پایه هفتم متوسطه

قیمت اصلی این بسته طلایی ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف ویژه به قیمت ۸۷۰,۰۰۰ تومان خدمتتان تقدیم میگردد.