آموزش مبانی مذاکره

استفاده از آموزش مبانی مذاکره کلید موفقیت در مذاکرات هست . مذاکره و روش درست مذاکره در مبادلات تجاری از…

2
۱۲۰,۰۰۰ تومان