جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل 1 فیزیک و اندازه گیری

فیزیک: دانش بنیادی –

مدل سازی در فیزیک –

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی –

اندازه گیری: خطا و دقت –

تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک –

چـــــــگالی  –

پرسش ها و مسئله های فصل 1 –

فصل 2 کار، انرژی و توان

انرژی جنبشی –

کار انجام شده توسط نیروی ثابت –

کار و انرژی جنبشی –

کار و انرژی پتانسیل –

پایستگی انرژی مکانیکی  –

کار و انرژی درونی –

تــــــوان –

پرسش ها و مسئله های فصل 2 –

فصل 3 ویژگی های فیزیکی مواد
 حالت های ماده –
ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو –
نیروهای بین مولکولی –
فشار در شاره ها –
 شناوری و اصل ارشمیدس –
 شاره در حرکت و اصل برنولی –
پرسش ها و مسئله های فصل 3 –
فصل 4 دما و گرما
دما و دماسنجی –
  انبساط گرمایی –
 گرمـــــــا –
 تغییر حالت های ماده –
روش های انتقال گرما –
قوانین گازها –
پرسش ها و مسئله های فصل 4 –
شماره مجوز:802271055936
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
عارف پورarefpoor
خرید فیزیک دهم رشته علوم تجربی
سطح آموزش:
مدت آموزش:
7 ساعت
5 دقیقه
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم